LEFT SIDE VIEW + GPS
DURATION: 2:05′
TRAIN: TOBU SPACIA 100 SERIES
3:30 Asakusa
6:37 Tokyo sky tree
15:10 Kita-senju
36:55 Kasukabe
1:15:97 Tochigi
1:30:30 Shin kanuma
2:05:09 Kinugawa Onsen